Çalışma Komiteleri

Çalışma Komiteleri

* Bilim ve Proje Geliştirme Komitesi
* Öğrencilerle İlişkiler ve Burs Komitesi
* Üyelik Geliştirme İletişim ve Etkinlikler Komitesi
* İş Dünyası İlişkileri ve İstihdam Komitesi
* Genç İTÜ’lüler ve Spor Komitesi

 

BURSA İTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ