Bütün Üyelerimiz İçin Önemli Duyuru

Bursa İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği

Bütün Üyelerimiz İçin Önemli Duyuru

Bursa İtü Mezunları Derneği’nin 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2021 Cuma Günü Saat 14.30’da İtü Mezunları Derneği, (Çamlıca Mahallesi, Özen Sokak, No:3, Nilüfer/Bursa) Adresinde Yapılacaktır.

Yeterli Çoğunluk Sağlanamaması Halinde 03.04.2021 Cumartesi Günü Saat 14.30'da Aynı Adreste 12.Olağan Genel Kurulun İkinci Toplantısının çoğunluk şartı aranmadan gerçekleştirileceği ilan edilmiştir. Bu kararın duyurulmasından sonra hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Bu nedenle Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurulun İkinci Toplantısının 16.04.2021 Cuma günü 14.30'da aynı yerde (İtü Mezunları Derneği, Çamlıca Mahallesi, Özen Sokak, No:3, Nilüfer/Bursa) yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem:

 1. Genel Kurul Açılışı Yoklama
 2. Saygı Duruşu İstiklal Marşı
 3. Divan Heyetinin Seçilmesi
 4. Yönetim Kurulu Raporunun Okunması Ve İbra Edilmesi
 5. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması Ve İbra Edilmesi
 6. Gelir Ve Giderlerin Görüşülmesi Ve İbrası
 7. Tahmini Bütçenin Görüşülmesi Ve Oylanması
 8. Tüzük Değişikliği Önerisinin Görüşülmesi Ve Oylanması
 9. Yeni Yönetim, Denetim Ve Onur Kurullarının Seçilmesi
 10. Dilek Ve Öneriler
 11. Kapanış