Bütün Üyelerimiz İçin Önemli Duyuru

Bursa İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği

Bütün Üyelerimiz İçin Önemli Duyuru

Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurulun İkinci Toplantısının çoğunluk şartı aranmadan 16.04.2021 Cuma günü 14.30'da İtü Mezunları Derneği, Çamlıca Mahallesi, Özen Sokak, No:3, Nilüfer/Bursa adresinde yapılmasına karar verilmiş ve duyurusu yapılmıştır. Daha sonra pandemi tedbirleri nedeniyle derneklerin genel kurul toplantıları yasaklanmış olup 16.04.2021 tarihli toplantı yapılamamıştır. Bu nedenle Yönetim Kurulu, Bursa İTÜ Mezunları Derneği'nin Olağan Genel Kurul İkinci Toplantısının çoğunluk şartı aranmadan 26.06.2021 Cumartesi günü, saat: 14.30'da İtü Mezunları Derneği, Çamlıca Mahallesi, Özen Sokak, No:3, Nilüfer/Bursa adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Gündem:

 1. Genel Kurul Açılışı Yoklama
 2. Saygı Duruşu İstiklal Marşı
 3. Divan Heyetinin Seçilmesi
 4. Yönetim Kurulu Raporunun Okunması Ve İbra Edilmesi
 5. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması Ve İbra Edilmesi
 6. Gelir Ve Giderlerin Görüşülmesi Ve İbrası
 7. Tahmini Bütçenin Görüşülmesi Ve Oylanması
 8. Tüzük Değişikliği Önerisinin Görüşülmesi Ve Oylanması
 9. Yeni Yönetim, Denetim Ve Onur Kurullarının Seçilmesi
 10. Dilek Ve Öneriler
 11. Kapanış