GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ (21 Mayıs 2016)

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

 

BURSA İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

Sayı         :                                                                                                                                                                                                                                                                                       21/05/ 2016

Konu       : Genel Kurul Sonuç Bildirimi

BURSA  VALİLİĞİNE

 

Derneğimizin 21 Mayıs  2016 tarihinde yaptığı olağan genel kurul toplantısı sonucunda aşağıda açık kimlikleri yazılı kişiler adları karşısında gösterilen seçilmişler bildirilmiştir.Belirtilen toplantıda tüzük değişikliği yapılmamıştır. Bilgilerinize arz ederim.

İmza

Adı ve Soyadı

Yönetim Kurulu Başkanı

Hasan TUĞCU

DERNEĞİN Adı Bursa İstanbul Teknik Universitesi Mezunları Derneği GENEL KURULUN Toplantı Tarihi 21 Mayıs 2016
Kütük No 16..025.048 Toplam Üye Sayısı 344
Yerleşim Yeri Adresi Konak Bilginler Cad. Gültekin Sk. No:1 Niteliği Olağan Genel Kurul Toplantısı
Telefon No (0224) 452 45 16 Tüzük Değişikliği Dernek Tüzüklüğünde Değişiklik Yapılmamıştır.
İlan Şekli Uyelere Yazı ile Bildirilmiştir.

 

 

Sıra No Adı ve Soyadı Seçildiği Görev
1 Hasan TUĞCU Yön.Krl.Başkanı
2 Servet BÜYÜKPOYRAZ  Başkan Vekili
3 Mehmet SAKALLIOĞLU  Başkan Vekili
4 Fettah BİLALOĞLU  Sayman
5 Cahit YARDIMCI Yönetim K. Uye
6 Müge AKSAKAL  Sekreter Üye
7 Mustafa Safa ORAKÇI Yönetim K. Uye
8 Ramazan APAK Yön.K.Yedek Uye
9 Ali TUĞCU Yön.K.Yedek Uye
10 Ali ŞENGÜR Yön.K.Yedek Uye
11 Hakan BEBEK Yön.K.Yedek Uye
12 İbrahim ŞİRİN Yön.K.Yedek Uye
13 Sanem DOKUZLU Yön.K.Yedek Uye
14 Recep AKYILDIZ Yön.K.Yedek Uye
15 Harun BAYRAK Denetleme Asil Üye
16 Tuncer DİKENSAK Denetleme Asil Üye
17 Remzi SÜTÇÜ Denetleme Asil Üye
18 Fikri HAŞAL Denetleme Ydk Üye
19 Erdoğan SALMAN Denetleme Ydk Üye
20 Berkan GÜNGÖR Denetleme Ydk Üye